Курс ФиброЛифт

Курс по ФиброЛифт / FibroLift ® /

FibroLift ® е регистрирана търговска марка в Патентно ведомство на РБългария. Неправомерното използване или нелоялни търговски практики в тази връзка ще бъдат преследвани от закона

НОВО! Обучение по фибро плазма лифтинг и микронидълинг в гр. Пловдив.

Информация, дати и записване – под страницата.

FibroLift® + Microneedling  ( с подарък стартов пакет, включващ двата уреда и консумативи към тях )

Уредите са с 12 месеца гаранция!

Обучение по ФиброЛифт с диплом от МОН, валиден в Европейски съюз и всяка страна по света, която признава дипломите от Министерство на образованието – България.

Двудневни сертифицирани обучения по фибро плазма лифтинг и микронидълинг с практическа насоченост за практикуващи напреднали козметици и медицински специалисти.

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг
фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг, FibroLift®

микронидълинг, микронийдлинг, микронидлинг, microneedling, фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

 

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

микронидълинг, микронийдлинг, микронидлинг, microneedling, фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

микронидълинг, микронийдлинг, микронидлинг, microneedling, фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

микронидълинг, микронийдлинг, микронидлинг, microneedling, фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

микронидълинг, микронийдлинг, микронидлинг, microneedling, фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

фибролифт, фибро плазма лифтинг, плазма пен, плазмен лифтинг, , неоперативна блефаропластика, блефаропластика, неоперативен лифтинг, fibrolift, fibroblast, fibro plasma lifting, fibro plazma lifting, plazma pen, nonsugrical lifting, blepharoplasty, курс лифтинг

Водещ обучението: Десислава Рабаджийска – ЦИТМЕД

Десислава Рабаджийска  – първият лицензиран специалист за фибро палзма лифтинг в България, собственик на марката FibroLift ™ и системата за неоперативен лифтинг чрез плазмена технология FibroLift ™ . Единствен сертифициращ орган в България е ЦИТМЕД!

Изисквния към кандидатите и необходими документи:

  • Заявление за участие в квалификационен курс по фибро плазма лифтинг (по образец)
  • Договор за обучение и Приложение към него
  • Копие от Диплома за средно образование
  • Медицинско удостоверение за работа като козметик
  • Два броя снимки паспортен формат
  • Платена такса за обучение и/или явяване на държавен изпит
  • Сертификат за козметик 2-ра степен или медицинско образование!

1919340_35465493_smallЗавършилите и успешно положили държавен изпит към лицензираното ЦПО получават диплом от Министерство на образованието и науката, даващ право да се практикува “фибро плазма лифтинг” в България и Европейски съюз. В цената са включени всички материали за обучението и подаръчен стартов комплект за практика след курса по FibroLift ™.

Дати за обучение по FibroLift ™ :

(обученията са ежемесечни, индивидуални. Моля, обадете се за повече информация относно датите)

 

Курс по FibroLift ™ в гр. Пловдив

Програма и график:

Кандидатстване и подаване на документи за прием, тест за прием и интервюта. Записването е след преминаване на първоначалните изпит-тест и интервю (събеседване).

 

Курса по неоперативен фибро плазма лифтинг включва издаването на Сертификат или Диплома, всички материали, стартов комплект и работа с жив модел. След двудневния присъстевен курс следват 6 седмици практическо дистанционно обучение и изпращане на домашни работи. След това всеки курсист има възможност да се яви на държавен изпит по практика, при успешно взет изпит  се издава държавно Удостоверение за FibroLift ™ (фибро плазма лифтинг) по програма на МОН, валидно в ЕС и повечето държави по цял свят.   Хвърчащи листове на английски език не издаваме, дипломите ни са с номера и на бланки от Министерство на образованието! Това е сертифицирано обучение  и приема е с интервю и тест след подаване на документите.

дипломи мон, лицензиран курс микроблейдинг, обучение микроблейдинг сертификат


За Удостоверение от МОН се явявате на допълнителен окончателен изпит след няколко седмици домашно обучение!
Документът се връчва само на успешно положили окончателен изпит по практика. За явяване се насрочват дати, всеки курсист ще бъде лично уведомен за подробности.

След успешно полагане на изпит по теория (минимум Среден (3) оценка от Комисията ), кандидатите се допускат до практически изпит. При успешно взети изпити по Теория и Практика, курсистите се дипломират с придобита квалификация по професия Козметик, специалност Фибро плазма лифтинг. Документите се издават и са лицензирани от Министерство на Образованието по държавен стандарт от легитимен Център по Професионално Обучение (ЦПО) За въпроси и записване –  0897720007 (има и Viber) – от 11:00 до 18:00 ч в работни дни. Обучението е в малки групи (2-3 курсиста), местата са ограничени!

 

В цената на всяко ниво влиза издаването на Сертификат или Диплома, всички материали, стартов комплект и работа с жив модел.
При успешно завършване на присъствения курс + 6 седмично домашно обучение, курсиста има възможност да се яви на изпит за получаване на Удостоверение по програма на МОН, валидно в ЕС и някои страни извън него.

След успешно полагане на изпит по теория (минимум Среден (3) оценка от Комисията ), кандидатите се допускат до практически изпит.

Цена на обучението по FibroLift ™ (FibroLift ®) с включени 2-та уреда (с 12 месеца гаранция) – 3600 лв.